Din erfarne IT-konsult i södra Sverige

Låt oss samarbeta

Hantering av cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av webbplatsen.
Hantering av cookies
Inställningar för cookies
Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt är alltid aktiverade.

Andra cookies är konfigurerbara.
Viktiga kakor
Alltid på. Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen och dess funktioner. De kan inte stängas av. De ställs in som svar på förfrågningar från dig, som att ställa in dina sekretesspreferenser, logga in eller fylla i formulär.
Cookies för analys
Disabled
Dessa cookies samlar in information för att hjälpa oss att förstå hur våra webbplatser används eller hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är, eller för att hjälpa oss att anpassa våra webbplatser för dig. Se en lista över de analytiska cookies vi använder här.
Cookies för reklam
Disabled
Dessa cookies ger reklamföretag information om din onlineaktivitet för att hjälpa dem att leverera mer relevant onlineannonsering till dig eller för att begränsa hur många gånger du ser en annons. Denna information kan delas med andra annonsföretag. Se en lista över de reklamcookies vi använder här.
OW IT-Konsult - PORTFÖLJ
Olaf Windhäuser och hans team hjälper dig att ”förse ditt företag” med en snabb och säker IT-miljö. Detta gör din IT till drivkraften i ditt företag.
 • Mät din avkastning på cyber-investeringar med ROCY utvärdering och få en uppfattning om de 5 viktigaste IT-dimensionerna i ditt företag. Det tar mindre än 3 minuter.
 • Låt oss ta över ansvaret så länge det behövs för att skapa en sammanhängande Business-Continuity för dig. Precis i rätt tid.
 • IT-säkerhet är den viktigaste IT-korsfunktionalitet som finns. Du har inget utan IT-säkerhet. Hacking är på riktigt. Du kan stå på tur. Låt oss säkra ditt företag.
 • Effektiv hantering av IT-tjänster baserat på din erfarenhetsnivå, från "enkel ärendehantering" till "fullständiga ITIL-processer"
 • Erfaren projektledning gör hela skillnaden, särskilt vid övergången från en äldre stat till en modernare IT-värld.
 • Komplexa produkter och tjänster behöver erfaret säljstöd från den tekniska sidan. Låt oss hjälpa ditt säljteam att sälja dina produkter och lösningar.
 • Upptäck en ny autonom handelsplattform som består av två expertrådgivare och en applikation för realtidsövervakning som kan tjäna pengar åt dig helt automatiskt.
 • If you like to see our services in English please go here...

OW IT-Konsult - Erfarenhet i siffror

Vi har fått mycket erfarenhet under årens lopp.
 • 24 år
  Professionell erfarenhet av IT
 • 4500+ Kundtermin
  Med kunder + prospekts, i presales-, projekt- och leveranssituationer
 • ~20 år
  I ledande IT-positioner (CIO, CTO, SVP, styrelseledamot)

Interimmanagement för IT


Vi erbjuder tillfällig ledningskompetens inom IT-organisationer, med förmåga att kommunicera både tekniskt och affärsmässigt. Vi skapar harmoni mellan den tekniska och affärsmässiga nivån, säkerställer enhetlig och smidig strategiimplementering inom organisationen.

Vår kompetens täcker roller som CIO, CDO, CTO eller VP, lämpliga för stora företag och IT-tjänsteföretag. Oavsett om det gäller att leda hela IT-organisationen, flera team eller ett enskilt team, prioriterar vi effektivitet.
IT måste följa affärsverksamheten och stödja den intelligent för att vara en huvuddrivkraft. Vi överbrygger snabbt eventuella luckor, vilket ger er tid att hitta permanenta lösningar utan att IT-organisationen blir lidande, vilket garanterar affärskontinuitet och säkerställer att processer fortsätter och viktiga strategiska beslut tars.

Ni får tid att hitta långsiktiga lösningar för viktiga ledningspositioner, medan vi fortsätta leda den nuvarande verksamheten och hjälpa till med framtidsplanering.
Tekniskt sett anpassar vi oss till alla situationer, oavsett om det gäller on-premise, moln eller hybridmiljöer, och hanterar alla plattformar och serverstorlekar.

Vårt ledarskap baseras på kunskap och erfarenhet för att navigera i en föränderlig miljö och upprätthålla affärskontinuitet. Vi fungera även som er behållna IT-organisation som styra och kontrollera era outsourcade- eller hanterade tjänsteleverantörer. Detta säkerställa rätt kompetens och systemens säkerhet. Vi ser till att leverantörerna uppfyller era behov och skyddar er mot tekniska, legala och komersielle brister.

Förbättrad IT-säkerhet: Din pålitliga guide för att navigera i EU:s nya NIS2-direktiv

I en tid då digitala hot ständigt utvecklas är det inte bara en nödvändighet utan ett strategiskt imperativ att upprätthålla en robust IT-säkerhet. Vi finns här för att leda er genom detta utmanande landskap och erbjuder expertis som är perfekt anpassad till det senaste EU-direktivet, NIS2, som fokuserar på att stärka säkerheten för nätverks- och informationssystem i hela Europeiska unionen.

För små och medelstora företag (SMB): Uppnå ett robust IT-säkerhetsskydd snabbt
Små och medelstora företag står ofta inför ett vägskäl där de måste balansera resursbegränsningar med behovet av starka säkerhetsåtgärder. Jag förstår dessa utmaningar och erbjuder strömlinjeformade, effektiva lösningar för att snabbt höja er IT-säkerhet:

 • Lösenordshantering: Implementera en robust lösenordshanterare som säkerställer säkra, unika lösenord för varje åtkomstpunkt.
 • Flerfaktorsautentisering (MFA): Lägg till ett extra lager av säkerhet för att förhindra obehörig åtkomst.
 • Snabb patchhantering: Håll systemen uppdaterade med snabba patchhanteringscykler för att minska sårbarheterna.
 • Avancerat brandväggsskydd: Använd en professionell brandvägg som fungerar som första försvarslinje mot externa hot.
 • Omfattande skydd mot skadlig programvara: Utnyttjar toppmoderna antivirus- och ransomware-program för proaktiv hotreducering.
 • Säkra externa säkerhetskopior: Etablering av ett externt säkerhetskopieringssystem, oberoende av Active Directory och oföränderligt, för att skydda kritisk data mot katastrofala händelser.

För större företag: En sofistikerad strategi för IT-säkerhet i flera lager
Större företag står inför mer komplexa säkerhetsutmaningar, vilket kräver en mer sofistikerad strategi med flera lager:
 • SIEM (Security Information and Event Management): Implementering av SIEM-lösningar för realtidsanalys och spårning av säkerhetslarm.
 • Security Operations Center (SOC): Inrätta ett SOC för kontinuerlig övervakning och hantering av IT-säkerhetshot.
 • Dedikerade säkerhetsavdelningar: Bygga upp specialiserade team som fokuserar på olika aspekter av cybersäkerhet.
 • Arkitekturer med noll förtroende: Utveckla Zero Trust-lösningar som är skräddarsydda för komplexa företagsmiljöer och säkerställer sträng åtkomstkontroll och verifiering.
Din partner för att hantera utmaningar inom IT-säkerhet
Som erfarna experter på IT-säkerhet har vi en mängd kunskaper och erfarenheter som gör oss till en idealisk projektledare för både små och medelstora företag och större organisationer. Vår strategi är skräddarsydd för att möta din organisations unika behov och säkerställa efterlevnad av det kommande EU-direktivet NIS2 och mer därtill. Låt oss arbeta tillsammans för att bygga en motståndskraftig och säker digital miljö för ditt företag.

IT-tjänstehantering (ITSM)

Många stora företag använder sig av IT-tjänstehanteringsprocesser baserade på ITIL V3 eller ITIL 4-ramverken.

Vi kan inneha flera roller inom er tjänsteorganisation, särskilt inom driftsprocesser såsom händelsehantering (övervakning), incidenthantering, problemhantering och ändringshantering. Vi kan agera som er övergripande tjänstechef, incidentchef, problemchef eller ändringschef och hjälpa er att effektivisera och styra era operativa processer i era lokala, moln- eller hybridmiljöer.

Tillsammans kan vi arbeta med ständig tjänsteförbättring (CSI) och förbättra era kundupplevelser samtidigt som vi förstärker era tjänstenivåavtal (SLA).

Många leverantörer och företag är beroende av hantering av tjänstekataloger, som kan utgöra grunden för ert operativa marknadsförings- och försäljningsarbete i samband med er kompletta tjänsteleverans.

Vi har tidigare utvecklat en 160-sidig IT-tjänstekatalog för en tysk IT-leverantör, vilket förenade försäljnings- och leveransorganisationerna. Med introduktionen av tjänstekatalogen kunde försäljningen erbjuda meningsfulla och välbeskrivna tjänster som var helt i linje med leveransorganisationen. En heltäckande tjänstekatalog innebär att hanteringen av erbjudanden kan automatiseras, eftersom alla tjänsteelement kan integreras i offert- och förslagssystem, CRM och även bokföringsprocessen.

Introduktionen av katalogen synkroniserade hela företaget eftersom marknadsföringskampanjer fokuserade på tillgängliga tjänster och försäljningen kunde skapa erbjudanden som tjänsteorganisationen kunde leverera.

Detta skapar en helhetsprocess där alla avdelningar är optimalt integrerade, förenklar arbete i varje avdelning, klargör vilka medarbetarprofiler som behövs (påverkar även HR) och är särskilt viktigt för SMEs för att snabbt kunna utfärda korrekta fakturor och bygga upp kontinuerlig likviditet.

Att svara på informationsförfrågningar (RFI) och förfrågningsunderlag (RFP) blir enkelt med en fullständig tjänstekatalog, eftersom standardtjänstbeskrivningar och prissättning redan finns. Detta möjliggör för mindre leverantörer att delta i RFI/RFP-förfrågningar som de annars inte skulle kunna.

Sammanfattningsvis kan vi vara till stor hjälp inom er tjänsteorganisation på flera sätt, tack vare vår omfattande erfarenhet av ITIL i praktisk drift.

Projekt- och övergångsledning

Många komplexa projekt kräver erfarna IT-chefer som "genomförare", som inte bara besitter nödvändig teknisk kunskap men också kan kommunicera korrekt, strukturerat, vänligt och professionellt med projektmedverkande, anställda, partners och kunder.

Vi tar gärna an sådana utmaningar för att leverera framgångsrika projekt i tid och budget.

Vi ser övergångshantering som en särskild och viktig form av projektledning, eftersom en övergång ofta är ett stort projekt med flera parallella strömmar och många milstolpar.

Övergång kan innebära allt från att förvandla nuvarande driftsätt (CMO) till ett framtida driftsätt (FMO), inklusive ett mellansteg till ett förbättrat CMO+.
Detta kan innebära outsourcingprojekt, övergång från ett lokaldrivet datacenter till moln- eller hybridmolnlösningar, införande av hanterade tjänster för vissa delar av produktionen eller datacenterdriften, ändring av skrivbordsinfrastruktur, nätverksinfrastruktur eller andra större förändringar enligt ITIL-regelverket.

Vi är fullt medvetna om att många projekt försenas eller misslyckas på grund av felaktig eller bristfällig kommunikation, oklara förutsättningar och ofta politik. Särskilt outsourcing- eller hanterade tjänsteprojekt kan fastna på grund av person- eller processförändringar, blockerade av individer som antingen inte förstår den nya situationen eller inte vill anpassa sig till den.

Komplexiteten i tekniska milstolpar ger ofta möjlighet för förseningar eller stopp, vilket leder till att projekt inte håller tid eller budget och misslyckas med sina mål. Erfaren, korrekt och tidsenlig kommunikation tillsammans med beslutsrätt kan ofta lösa dessa situationer.

I molnövergångsscenario ligger komplexiteten ofta i applikationsskiktet. Ju fler applikationer med olika tekniker, som containrar, applikationsservrar, databaser och programmeringsspråk, desto svårare blir övergången från CMO till FMO.
Det krävs verkliga experter som kan behålla en överblick och särskilt i FMO förstå hur äldre teknologier kan ersättas med nyare för att göra den övergripande strukturen molnkompatibel. Möjligheterna med moderna moln över IaaS-lagret, såsom PaaS eller SaaS, spelar en avgörande roll i FMO-scenarier.

Den högsta disciplinen är inte bara att migrera denna komplexa struktur från "gammalt" till "nytt", men också att säkerställa att den nya molnmiljön är säker. IT-säkerhet spelar därmed en central roll och måste alltid vara i fokus.

Presales-som-en-tjänst

Presales är ofta den svåraste tjänsten att hitta på marknaden eftersom det finns få proffs som kan kommunicera sin tekniska kunskap på ett strukturerat sätt. Det är vanligt att hitta duktiga tekniker som saknar kommunikationsförmåga eller bra kommunikatörer utan lämplig teknisk kunskap.

Vår erfarenhet visar att presales kan göra hela skillnaden i huruvida ett försäljningsmöte blir framgångsrikt eller inte. Senast vid det andra kundmötet bör den ansvariga säljaren åtföljas av en person som har en omfattande teknisk förståelse för produkten eller tjänsten som ska säljas.

Nuförtiden möter säljteam ofta erfarna experter på kundsidan som ställer specifika frågor som måste besvaras korrekt och professionellt för att förmedla företagets kunskap och expertis. Misslyckas man med detta är man vanligtvis ute ur spelet och alla tidigare ansträngningar och kostnader har varit förgäves.

Professionell hantering av invändningar är absolut nödvändig i sådana möten för att visa kunden att ni talar som jämlikar och kan möta deras krav. Detta är en uppgift för erfarna Presales-experter som dels "skyddar" er säljare genom att bilda ett "starkt team" med dem, och dels inte viker ner sig i stressiga situationer där kunden ofta försöker pressa säljaren till sina gränser.

Professionell Presales är en av våra absoluta kärnkompetenser, som vi har finslipat i tusentals kundmöten och som vi nu kan erbjuda er som "Presales-as-a-Service". Detta förstärker ert säljteam med den viktigaste förmågan att demonstrera kompetens inför era prospekter och kunder.

Det är viktigt att leda samtalet med kunden men samtidigt professionellt anteckna allt så att det kan användas för att korrekt och detaljerat förbereda offerten. Det är en konst som inte många behärskar - att leda ett samtal och samtidigt exakt anteckna vad kunden säger.

Dessa extremt viktiga anteckningar går sedan in i ert CRM-system eller er inkorg så att ni permanent har denna "inspelning" och kan dra rätt slutsatser från den. Det är ett absolut "måste" eftersom vi alla vet att komplexa försäljningsprocesser kan pågå i månader, ibland år, innan de vinns och avslutas. Så den värdefulla informationen som samlas in under hela processen behöver lagras i ert CRM.


Algotradingsuite.com - Autonom Handel

Autonomic Trading är en av de mest effektiva och eleganta handelsstilarna på marknaden. Handeln utförs av robotar som köper och säljer positioner inom instrument med din mäklare och agerar som en heltidshandlare på uppdrag av dig.

Eftersom "Automation" är en av våra kärnkompetenser under många år och eftersom vi har en bakgrund i att bygga en handels- och värdepappersbank i Tyskland 2009, utvecklade vi den nödvändiga handelsprogramvaran därför under de senaste åren eftersom vi trodde att det måste finnas ett bättre och bekvämare sätt för handlare att tjäna pengar utan att sitta framför skärmarna hela dagen lång.

Vi har nu uppnått en extraordinär mjukvaruplattform som kan tjäna pengar åt dig varje dag. Plattformen körs som en förlängning av Metatrader 4, som är världens ledande handelsmiljö.

Vår autonoma handelsplattform består av en trading expert-rådgivare som vi kallar "PowerScalper". Detta är tradingmotorn som kan tjäna pengar åt dig dag för dag.

Marknaderna är under kraftiga förändringar hela tiden, därför bygger vi en teknisk partner för PowerScalper som är vår "Profit-Management Expert-Advisor. Denna robot kontrollerar PowerScalper så att saker och ting inte går överstyr. Den ansluter också handelsmiljön via vår Java-API med en realtidsövervakningslösning så att du som människa kommer att behålla den fullständiga översikten över alla pågående handelsåtgärder som expertrådgivarna utför.

Erfarna handlare kommer att älska hela upplägget och scenariot. Erfarna IT-experter kan migrera till framgångsrika handlare på nolltid genom att prenumerera på vår Tool-Suite.

Produkterna kommer att finnas online och kunna köpas från februari 2024 under följande webbplats: Algotradingsuite.com (i Engelska)

https://algotradingsuite.com

Vem kontaktar vi och hur arbetar vi?

Vi arbetar med alla branscher. Vi hjälper dig med dina utmaningar, oavsett om du är en bank, ett försäkringsbolag, ett industriföretag, ett jordbruksföretag, en förvaltning, en affärskedja eller vad som helst. Ni är det viktigaste vi har: Kund!

Vi erbjuder alla våra tjänster på distans i hela Sverige. Vi använder Zoom, Microsoft Teams, NextCloud Talk, Cisco Webex, Google Meet, Jitsi eller andra videokonferensverktyg för att kunna prata med dig direkt när som helst.

Vi arbetar via VPN med dina system via SSH och RDP, vilket säkerställer att all åtkomst alltid är helt säkert krypterad.

Så att vi kan finnas där för dig när som helst i detta enorma, vackra land. Oavsett om du befinner dig bara några minuter bort i Emmaboda, en halvtimme bort i Nybro eller många timmar bort från oss.

Vi kommer också gärna till ditt företag för att prata med dig personligen eller för att slutföra uppgifter på plats.

Emmaboda är perfekt beläget i en triangel mellan Kalmar, Växjö och Karlskrona. Alla tre länshuvudstäderna ligger bara 50 minuter från oss, så vi kan vara på plats mycket snabbt om det behövs.

Lund och Malmö kan också nås snabbt från oss. Det tar oss 2 timmar att ta oss till Lund och 2,5 timmar till Malmö.

Till Göteborg behöver vi knappt 4 timmar och till Stockholm behöver vi cirka 4,5 timmar med tåg, eller 1 timme med flyg från Kalmar.

Vi besöker dig gärna personligen i början av vår affärsrelation för att lära känna varandra och sedan kan vi ordna regelbundna möten på plats om du vill. Det mesta av arbetet bör dock utföras på distans vid längre avstånd för att spara kostnader och miljön.

Vi är mycket pålitliga och fullföljer alltid våra åtaganden, oavsett om vi arbetar på distans eller på plats. Vi vet sedan många år att våra kunder bara köper en sak av oss "pålitlig service". Alla kunder får mitt personliga mobilnummer och min Zoom-session så att vi alltid kan talas vid med kort varsel om det skulle behövas.

Vi ser verkligen fram emot att arbeta med dig och ditt team.
Här är OW IT-Konsult & Olaf Windhäusers standardverktygslåda

Vad kommer du att få från oss?
 • Enkel uppstart av service

  Vi försöker hitta en lösning på din utmaning så fort som möjligt. Vi kommer inte att vara en ny utmaning eller ett nytt problem för dig, utan vi hjälper dig att lösa dina utmaningar så snabbt som möjligt med den kvalitet och hastighet som krävs.
 • Hög motivation och professionell service

  Vi behandlar dig, dina medarbetare och dina kunder absolut professionellt och vi arbetar med hög motivation så att projektuppgifterna blir klara så snart som möjligt. Vi ser till att saker och ting blir gjorda.
 • Erfarenhet och självlärd inlärning och implementering

  Ge oss tillgång till den befintliga informationen och målbeskrivningen, så ser vi till att ditt projekt fungerar, att ditt team arbetar eller att din produkt förklaras och säljs på ett professionellt sätt.

Om OW IT-Konsult

OW IT-Consulting AB är ett erfaret IT-konsultföretag som levererar projekt i tid och inom budget för sina internationella kunder. Vi emigrerade från Tyskland till Sverige sommaren 2021 och bor nu i Emmaboda i vackra södra Sverige.


Vi är


 • Olaf Windhäuser, erfaren IT-konsult med mer än 24 års erfarenhet av olika IT-positioner från administratör till IT-chef

 • Magdalene Windhäuser, erfaren kontorschef och kvinnan som organiserar allt i bakgrunden

 • Ett Partnernätverk som har vuxit under 20 år och med vilket alla IT-hanteringssituationer kan bemästras snabbt.

Vi har sett många olika IT-organisationer och IT-konfigurationer under våra liv. Vi har sett insidan av cirka 20 olika datacenter. Vi har tidigare arbetat i fysiska, virtuella, hybrid- och rena molnmiljöer. Dessa inkluderar både stora on-premise- och komplexa multi-cloud-miljöer.


Vi har mer än 20 års erfarenhet av professionella IT-miljöer. Vi vet att en erfaren chef måste sammanföra dagens komplexa efterlevnadskrav som ISO27001, ISO9001, GDPR, PCI, MiFID, Basel, BAIT etc. med den implementerade teknikstacken. Detta kan vara särskilt utmanande i molnmiljöer.


Vi finns tillgängliga för interim management som CIO, CDO, CTO eller VP/SVP eller som projektledare för snabb implementering av komplexa dataprojekt. Tidigare har vi byggt upp och lett team och avdelningar, skapat hela IT-miljöer från grunden eller genomfört molnmigreringar.


Om det är viktigt för dig att få in en erfaren, positivt tänkande chef i en situation på tillfällig basis kan detta vara rätt tillvägagångssätt för dig tills du har hittat en ny stabil lösning.


Vi har en mycket god förståelse för operativa ITIL-processer och DevOps-miljöer. Efter att ha sett många IT-avdelningar genom åren vet vi att vissa kunder har implementerat ITIL på ett strukturerat sätt, medan andra kunder bara hanterar incidenthantering och arbetar i stort sett fritt i de andra processerna.


Vi kan också arbeta som presales director eller presales manager för er, eftersom vi har de tekniska färdigheter som krävs för att lära oss produkter eller tjänster och sedan arbeta med ert säljteam för att tekniskt föra ut dem till era kunder. Vi kan tala och argumentera fritt och självsäkert, hålla presentationer eller skapa live-demonstrationer. Vi ger dina produkter eller tjänster den kvalitet och säkerhet "framför kunden" som du behöver. Vi skriver gärna rena mötesprotokoll i ditt CRM-system eller din brevlåda, så att du alltid har ett bestående intryck och ditt säljteam känner sig tryggt eftersom de har en erfaren professionell kontakt vid sin sida som kan leda samtalet, hantera invändningar och erbjuda dina kunder mervärde.


Vi är medvetna om att komplexa projekt har längre säljcykler. Nu kan du köpa in så mycket förstahandssupport av högsta kvalitet som du behöver.

OW IT-Konsult Referens Exempel

Dessa projekt leddes alla av Olaf Windhäuser
Enorm telekomleverantör B2B Hantering av slutkunder

Skapade ett MSA (Master Service Agreement) med ett stort europeiskt telekommunikationsföretag och tog fram en gemensam managed service för slutkunderna hos det företaget. Slutkundernas storlek var cirka 30 till 500 slutanvändarsäten per företag. Gjorde all förförsäljning och massor av molnmigreringsprojekt med dem. Drivit flera olika Managed Services för dessa kunder.

Byggt en komplett handels- och värdepappersbank

Byggde upp en tysk värdepappershandelsbank i Frankfurt från grunden. Byggde upp hela datacentret, nätverket, IT-teamet och kontorsmiljön från grunden. Konsulterade mjukvaruutvecklingsföretaget som utvecklade handelsklienten i Java. Drivit IT-verksamheten för flera tusen användare på handelsservrarna.

Byggde och drev Managed Service för ett flygbolags nätverk

Skapade en hanterad tjänst för ett av världens största holdingbolag för flygbolag. Drivit deras kontorsmiljö i många år. Gjorde flera större projekt tillsammans med dem. Migrerade huvudkontoret från Europa till Asien. Arbetade tillsammans med 4 olika CIO:er i över 11 år.

Utvecklade en autonom handelsmiljö för B2C-användare

Skapade och optimerade en intelligent expertrådgivare för handel, samt en expertrådgivare för övervakning, ett Java API för dataöverföring i realtid, samt en React-JS applikation för kontoövervakning i realtid inkl. ett grafiskt Data Analysis Warehouse. Byggde det kompletta systemet end-2-end och förhandlade fram flera kontrakt med olika globala mäklare för att använda programvaran i copytrading-miljöer.

Citat från vårt nätverk av OW IT-Konsult
Vad säger kunder, kollegor, partners eller medarbetare? (i Engelska eller Tyska)
LinkedIn Citat
Här är röster från vårt uppskattade nätverk. Vi vill ge dig en 360-gradersvy av hur andra har upplevt att arbeta med oss. Du kommer att se röster från kunder, kollegor, partners och även medarbetare som vi har arbetat eller arbetar med i många år. Vi har samlat dessa röster på vår LinkedIn-profil, där de kan läsas på samma sätt.

URL: https://www.linkedin.com/in/olafwindhaeuser/details/recommendations/?detailScreenTabIndex=0

Klicka på korten för att gå vidare eller se hela kortet.
Thorsten Hilger
Cloud & Automation Enthusiast | Head of Cloud Operations
I had the pleasure of working with Olaf during my tenure as VP AI Projects at arago. Olaf was representing Sysback, a partner company collaborating with arago on various projects. Throughout our collaboration, Olaf consistently demonstrated exceptional expertise, professionalism, and dedication to delivering high-quality results.In addition to his technical proficiency, Olaf's strong communication skills and collaborative nature greatly enhanced the synergy between our teams.
Overall, I highly recommend Olaf for any role that requires a skilled and reliable professional. His combination of technical expertise, dedication, and interpersonal skills makes him a valuable asset to any team or project. It was a pleasure working with Olaf, and I have no doubt that he will continue to excel in his future endeavours.
Marcus Lind
Enterprise Account Manager
I worked together with Olaf in his CTO role in the Datacenter Space in several projects and we implemented IaaS and SaaS Solutions and Transformerd Customers of Deutsche Telekom with professional Managed Services in Cloud and Security solutions. I can recommend him as a Truly Professional within IT Services Sector with a visionary understanding of the Cloud Service Space.
Georg Diczig
Head of Development / Project Leader
I have known Olaf for over 20 years. Our first joint assignment was the implementation of an ERP system.
At the time, Olaf managed the client's network and was also responsible for IT support. Other projects followed over the years. What I particularly appreciate about Olaf is his reliability and his ability to communicate
complex issues to the customer in a comprehensible fashion.
Olaf has a very good grasp of things and knows how to translate customer requirements into technical solutions.
He is aslo a very good project manager who always implements his projects within the planned time and budget.
Frank Lansink
Early Stage Investor
Olaf has been instrumental in our G2M efforts for the DACH region when he was heading solution engineering. His incredible personality, deep knowledge and persistence was pivotal for many of the solutions we provided to enterprises in Europe.
Christoph Ferdinand
VP Sales EMEA
Olaf is one of those rare individuals who are extremely talented, experienced and reliable and at the same time down to earth. When I hired him into IPsoft I did not know him previously. We were a small highly motivated beach head of IPsoft in Germany and he immediately slotted in perfectly. In record time he made himself acquainted with the ins and outs of our portfolio and technology and provided our 'sales pitch' with the credibility and clout to drive deals to the closure stage. I would always hire Olaf again if such opportunity lends itself.
Harald Kiehle
CEO / Managing Partner
Olaf and I worked together for several years in challenging customer situations as business partners on joint client engagements. I appreciate very much his capability to quickly understand and analyse complex IT dependencies and architecture issues. Olaf has an in-depth knowledge of a broad set of technologies and modern tools and is always able to present several alternatives how to either fix issues or to present future oriented solutions. Olaf is a very good listener and explainer and communicates as well on technical as on management level to customers.
Per Ottosson
CEO
In the IT world many solutions are put to use only to discover they do not work and extensive rewrites have to happen. Take Mercedes electric cars that present the handles - hang the system - and then forget to unlock the car leaving the driver and passengers outside waiting for a 12 minute reboot. What you really want in IT is to rely on someone who has put planes in the sky and made sure they didn't crash. You need Olaf!
Saket Prabhakar
Manager IT-Service-Management
Olaf and I worked together during my time at a major airline alliance. Our collaboration came about through an RFP (Request for Proposal) that Olaf and his presales team responded to and won. Our collaboration lasted for several years and his team delivered a portfolio of managed services including cloud services. The delivery of services was based on the ITIL framework and Olaf did a great job of adapting his team to how a German mid-sized IT service provider should deal with a global, international customer. We had a lot of "smooth IT service meetings" in our regular operations because the services, in combination with the on-site staff provided, simply worked within the agreed service level agreements. At the end of our collaboration, Olaf and his team changed our IT architecture and moved our headquarters over from Frankfurt to Singapore. Olaf planned the entire architecture and the team carried out the move remotely, as this happened during Covid times and they could not work on-premise. The move was completed within the agreed time and at the agreed cost.

I can fully recommend Olaf from my side as a customer, as he is always precise, friendly, motivated, and highly professional, both in English and in the German language.
Heike K. Stein
CEO
What do I value about Olaf Windhaeuser? He is an IT visionary with heart and mind, he is a practitioner and manager in equal measure, he is both a team player and assertive and, above all, he is loyal.

Olaf is a self-made man in the very best sense of the word. And he's a really great networker, which benefits everyone who works with him. I have had the pleasure of working with him for over 20 years in very different constellations - as a contractor, as a cooperation partner and as a client. Especially during my time in the management of a well-known mail order company, the tasks were varied, e.g. the IT for all locations had to be redesigned without losing employee acceptance. IT security and future viability were also major issues. Olaf was a brilliant consultant in every situation and a reliable partner who had his team in good control at all times.

After many years in the 'business', Olaf has retained the talent to describe complex relationships in such a way that they are also easily understood by people who are not so familiar with the IT world. This makes Olaf a mediator between the world of technology and the world of business, who can talk to both the CEO and the IT manager of a company at eye level. That's rare these days and it makes working with him easy and quick.

I like working with people who are clear-eyed, mentally quick and passionate about their job - with Olaf, all joint projects, no matter how complex and demanding, have been a big pleasure. I like his constructive, goal-oriented work, his innovative ideas and his curiosity for new things. So a recommendation from me with at least three exclamation marks!
Rudolf Kergassner
VP Sales
Olaf war eine wichtige Stütze in der Entwicklung und Führung der IPsoft in der DACH-Region.
Wir waren gemeinsam in sehr vielen großen Sales-Projekten, die sich alle um das Thema Data Center oder Netzwerk Automatisierung drehten.
Olaf ist ein top Experte im Thema Automatisierung und ein wahrer Presales Profi in all seinem Handeln.
Wir haben Angebote und Verträge mit führenden DAX und MDAX Konzernen entwickelt und verhandelt, die technisch sehr anspruchsvolle Prozesse in deren IT-Systemen abbildeten.
Olaf sorgte immer dafür, dass die Kunden abgeholt wurden. Er hat die Fähigkeit, Experten auf Kundenseite in unterschiedlichen Themen qualifiziert und überzeugend zu begegnen. Er verfügt eine große Bandbreite an Fachwissen.
Sein sehr breites technisches und wirtschaftliches Verständnis sorgte immer dafür, dass unser Vertrieb immer höchste Kompetenz demonstrierte und die notwendigen Einsparungen auf Kundenseite aufzeigte. Unsere Zusammenarbeit war jederzeit hochprofessionell und hat viel Freude bereitet.
Bogdan Canda
Managing Director
Olaf and I have encountered each other in various situations on many levels and in different roles in life. At the executive level, he advised me in my roles as CEO and CIO. In the consulting realm, we worked collaboratively as a team across various corporations and in the mid-market sector. On the entrepreneurial level, we collaborated in the development of the Synchronic Transformation, and last but not least, we know each other on a personal level. With this 360° perspective, I am giving this recommendation for Olaf.

Olaf is one of the most brilliant minds in the field of IT. He has an extremely broad and precise knowledge base. He is passionate about technology while always remaining business-relevant. His approaches and solutions bring quantifiable added value for both the organization and the business. His professional and personal life experience makes him a valuable sparring partner for any executive. Olaf is not only excellent in his field but also as a leader; people trust and follow him.

A structured, partner, critical thinker, and innovator with his heart in the right place.
Karina-Nicole Stoilov-Jäger
Managment Assistant
During our professional time together, we have experienced many highs and some structural changes.
Olaf distinguished himself, not only in the interest of our customers, among other things by keeping a "cool head" and analyzing situations in a structured, precise and logical way and working out a solution in a team. Olaf is able to explain things in such a way that even someone without expert knowledge can easily understand what the challenge is and what the possible solutions could look like (which, as I have learned, is not a matter of course in the IT industry).
I learned a lot during our time together and always had the opportunity to get involved in very different areas.
Working with him will be enriching in many ways and you certainly won't know any less at the end.
I have no doubt that working with him will be successful and that your "problem" will be in good hands.
Frank Haines
SVP Sales
In unserer gemeinsamen Zeit bei SYSBACK haben wir, neben vielen Projekten, die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom erfolgreich ausgebaut. Der von Olaf in dieser Zeit entwickelte Servicekatalog hat das GtM und die Leistungserbringung sehr positiv unterstützt. Nur ein kleiner, aber wichtiger, Auszug einer sehr konstruktiven und partnerschaftlichen Zusammemarbeit.
Oliver Löschner
Senior Account Manager ISV
When Olaf joined our team at IPSoft, it changed our way to engage at CTO / CIO level from day 1. His seasoned, well tempered leadership combined with sharp vertical and strategic knowhow in the Enterprise ICT domain is one important aspect. The other is his ability to look out-of-the-box and to think intuitively always striking a balance between customer needs and delivery capabilities. His kind of credibility , swiftness of action paired with long-term considerations both the team and customer side, made him a true asset and - still valued companion - in my long working history in this great industry.
Jan Pavel
Experienced IT Business Analyst / Consultant
I was cooperating with Olaf on development and introduction of a CFD trading platform. Olaf was really precisely taking care of planning and managing all the necessary IT infrastructure. It was a pleasure to cooperate with him.

Kom i kontakt med OW IT-Konsult

Skicka ett e-postmeddelande till Olaf Windhäuser, han kommer att svara så snart som möjligt.
Genom att klicka på knappen godkänner du vår integritetspolicy
Kontakt
OW IT-Consulting AB
361 92 Emmaboda
Sweden
Tel. SE: +46 76 3158491
E-Mail: info@ow-it.consulting